Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

   
     
 
  Zabytki: Zamek Królewski
 
     
          Wzniesiony nad Wisłą na wysokim wzgórzu.
Pierwotny gród, wzmiankowany w XI wieku przez Galla Anonima jako jedna z siedzib książęcych stał się
w XII wieku siedzibą książąt sandomierskich. Początkowo zapewne był drewniany jak i inne ówczesne zamki i otoczony wałem drewniano - ziemnym, oraz przedwałem z palisadą i fosą.
Zamek murowany został zbudowany w poł. XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego.
Przebudowa zamku średniowiecznego na rezydencję renesansową miała miejsce za rządów króla
Zygmunta Starego w latach 1520-1526 według projektu mistrza Benedykta, budowniczego Zamku
Królewskiego na Wawelu.
W roku 1656 Szwedzi wysadzili zamek w powietrze. Ocalało tylko skrzydło zachodnie z wieżami,
które w latach osiemdziesiątych XVII wieku na zlecenie Jana III Sobieskiego przekształcono
w główny korpus zamkowy typu pałacowego.
 
     
 

 

   
   
       
     
          Po ostatnim rozbiorze Polski zamek został zamieniony przez władze austriackie na sąd i więzienie,
które mieściło się tam aż do roku 1959. Na początku XIX wieku wyburzono pozostałości dawnej zabudowy na dziedzińcu zamkowym i otoczono go nowym, półkoliście biegnącym murem.
Większe zmiany zarówno w korpusie, jak i w jego otoczeniu przyniósł dopiero schyłek wieku XIX.
Do muru południowego i wschodniego dobudowano nowe skrzydła więzienne, tzw. rogala austriackiego
a w mur północny wstawiono budynek mieszkalny dla służby więziennej.
Po zlikwidowaniu więzienia, na początku lat 60-ych, przeprowadzony został gruntowny remont zamku
z przeznaczeniem na cele muzealne. Wyburzono wówczas elementy więziennej zabudowy z 2 poł. XIX wieku, pozostawiając jedynie główne skrzydło zachodnie dawnego zamku.
 
     
 

 

   
   
       
     
          Obecny zamek to budowla czterokondygnacyjna założona na planie wydłużonego prostokąta,
pokryta wysokim ceramicznym dachem z przylegającymi doń dwiema narożnymi wieżami od strony
zachodniej. Na dziedzińcu zamkowym zachowała się stara studnia, a pod powierzchnią fundamenty
kazimierzowskiego zamku. Z dziedzińca zamkowego roztacza się wspaniały widok na Stary Port,
Wisłę i miasto. W zamku mieści się m.in. oddział Muzeum Okręgowego.
 
     
 

 

   
   
       
  zabytki:    
   
 
   
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2006 cbr