Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

   
     
 
  Zabytki: Ratusz
 
     
          Historia tej budowli sięga XIII wieku. Pierwotny budynek był drewniany i prawdopodobnie spłonął
podczas napadu litewskiego w 1349 r. Wzniesiony na nowo z cegły w drugiej połowie XIV wieku miał
formę wieży w podstawie kwadratowej, wyżej ośmiokątnej.
Pod koniec XV w. ośmiobok wieży rozebrano, a budynek rozbudowano w kierunku północnym nadając
mu plan wydłużonego prostokąta.
W drugiej połowie XVI w. ratuszowi sandomierskiemu nadano formę renesansową poprzez dobudowanie
ozdobnej attyki, która miała również zadania konstrukcyjne.
 
     
 

 

   
   
       
     
          Na przełomie XVI i XVII w. przy zachodniej ścianie ratusza dobudowano wieżę u dołu kwadratową,
powyżej głównego korpusu - ośmioboczną. Podczas pożaru w roku 1623 ratusz został poważnie zniszczony zaś wieża ratuszowa runęła. Za czasów Władysława IV ratusz i wieżę odbudowano.
W kilkadziesiąt lat później, podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku siedzibę władz miejskich strawił
pożar. Odnowiono go dopiero za panowania Jana III Sobieskiego.
Kolejny wielki pożar miasta w 1757 roku nie oszczędził także ratusza. Przez długi czas brak środków
w kasie miejskiej wstrzymywał kapitalny remont, do którego przestąpiono dopiero w roku 1873.
Od tamtego czasu ratusz sandomierski przetrwał do dnia dzisiejszego.

        Obecnie parter budynku przeznaczono na cele muzealne, na piętrze umieszczono salę ślubów
oraz reprezentacyjne sale władz miejskich.
W piwnicach ratusza znajduje się sala klubu “Lapidarium” oraz wyjście z podziemnej trasy turystycznej.
 
     
 

 

   
   
       
  zabytki:    
   
 
   
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2006 cbr