Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

 
     
 
  Podziemna Trasa Turystyczna (PTT)
 
     
          W 1967 roku została opracowana koncepcja połączenia wyrobisk podziemnych znajdujących się pod budynkami w jeden przechodni ciąg.
Zniszczone, bądź też słabe sklepienia wzmocniono poprzez wtórne obudowanie cegłą oraz kamieniem.
Zaprojektowano także oświetlenie pomieszczeń.
Ciąg Podziemnej Trasy Turystycznej powstał poprzez połączenie piwnic budynków
ul. Opatowskiej nr 1 i 2, a także Rynku nr 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Poza tym trasa przebiega pod ulicami: Opatowskiej, Oleśnickich, Bartolona, oraz Rynku od budynku
nr 5 do Ratusza. Poszczególne komory i korytarze otrzymały nazwy związane z postaciami historycznymi,
a także nawiązujące do legend sandomierskich.
Jednak tylko niektóre z nich związane są z pierwotnym znaczeniem piwnic.
 
     
 

 

     
 

 (fot. © jc) 
 

 (fot. © jc) 
 

 (fot. © jc) 
 

 
         
  zobacz także:  
     
  www.cmentarz.sandomierz.net

 

 
     
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2007 cbr